ERETZ KOSHER MARKET di Hakim Beniamino &C Sas

שעות פתיחה

יום ראשון
10:00-13:30
יום שני
09:00-13:30
14:30-19:30
יום שלישי
09:00-13:30
14:30-19:30
יום רביעי
09:00-13:30
14:30-19:30
יום חמישי
09:00-13:30
14:30-19:30
יום שישי
09:00-14:00
27 Via Luigi Soderini, Milano, Italy
+39-02-423-6891